DELETING MY WHOLE INVENTORY FOR 16000 SUBS ANIMAL JAM

OPEN - Animal Jam Generator

hey friends today i deleted everything in my inventory sorta kinda

อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ สุทธิชัย หยุ่น คนข่าวระดับตำนานในรอบ 40 ปีของไทย เป็นผู้ก่อตั้งเครือ The Nation ซึ่งถือเป็นสถาบันการทำข่าวและสื่อสารมวลชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

แต่เมื่อช่วงต้นปี 2561 คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ลาออกจากเครือเนชั่นที่ก่อตั้งเองมากับมือเพื่อเริ่มบทใหม่ของชีวิตในวัย 72 ปี อะไรทำให้เขายังไม่ยอมเกษียณตัวเอง อะไรทำให้เขายังรักอาชีพสื่อสารมวลชน และทำไมเขาถึงมองว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในยุคนี้คือโอกาสครั้งสำคัญ

Time index
01:49 Chapter ใหม่ของ สุทธิชัย หยุ่น
05:20 โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
15:06 วิธีคิดที่สำคัญที่สุดในการทำข่าว
22:25 ทางรอดของคนทำสื่อในยุคนี้
32:33 เบื้องหลังการทำ Suthichai Live
46:14 ความรู้สึกตั้งแต่ออกจากเนชั่น
50:52 คิดจะเกษียณไหม
53:20 ความภาคภูมิใจของคนบ้าข่าว
59:11 อะไรคือ The Secret Sauce ของ สุทธิชัย หยุ่น

อ่าน shownotes ได้ที่

———————————————

THE STANDARD PODCAST : EYE-OPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD

Website :

Twitter :
Facebook :

#TheSecretSauce #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH

OPEN - Animal Jam Generator